Робота з текстовими файлами в Python

Задача 520 — Сума всіх

e-olymp.com/uk/problems/520

 

Обчисліть суму всіх заданих чисел.

 

Вхідні дані

Містить n (1 ≤ n ≤ 105) цілих чисел. Всі числа не перевищують 109 за абсолютною величиною.

 

Вихідні дані

Виведіть суму всіх заданих чисел.

 

Вхідні дані #1

2 3  

    1      1

Вихідні дані #1

7

 


 

Дана задача – яскравий приклад задачі, для розв’язання якої необхідно використати роботу з файлами. В даній задачі невідомо наперед, в скількох рядках будуть вхідні дані. Коли ж ми отримаємо рядок з вхідного файлу, то далі просто – ми занесемо дані в список, потім знайдемо суму елементів списку за допомогою стандартної функції. Через традиції «Плетива» не публікувати повні лістинги, приведений код вичитує рядки з вхідного файлу і записую їх у вихідний. Модифікувати даний код для розв’язку задачі 502 – сподіваюсь, не проблема.

 

inputfile = open('input.txt', 'r')

outputfile = open('output.txt', 'w')

for line in inputfile:

    outputfile.write(line + '\n')

inputfile.close()

outputfile.close()

 

ps. Зверніть увагу, на два аспекти:

1. При виводі в файл  — outputfile.write(line + '\n') — ми в кінці кожного рядка ставимо '\n' Це символ переведення рядка, якщо його не ставити, то всі рядки будуть "клеїтися" один до одного. 

2. Якщо вам треба вивести у вихідний файл число, то необхідно конвертувати його в рядкову величину.

Тобто outputfile.write(str(2017) + line + '\n')

 


 

Вхід для зареєстрованих відвідувачів